Na osnovu člana 29. Pravila Javne ustanove Muzej Tešanj broj: 01-40-50.2/22 i Odluke Upravnog odbora JU Muzej Tešanj broj: 175.2/23. od 21.11.2023. godine, direktorica  Javne ustanove Muzej Tešanj raspisuje
 
KONKURS
 
za izbor najbolje fotografije na temu „Tešanj kroz objektiv učenika osnovnih i srednjih škola“
I
Raspisuje se konkurs za izbor najbolje fotografije na temu „Tešanj kroz objektiv učenika osnovnih i srednjih škola“.
II
Nagrade će biti dodijeljene u dvije selekcije: fotografije učenika osnovnih škola i učenika srednjih škola.
 
U obje selekcije stručna komisija će dodijeliti po tri nagrade u iznosu:
 
1. mjesto - 100 KM
2. mjesto - 80 KM
3. mjesto - 50 KM
 
Po 10 najbolje ocijenjenih radova iz svake kategorije će biti predstavljeni na izložbi povodom
Općinske manifestacije Dani grada 2023. uz dodjelu diploma učesnicima izložbe. 
 
III
Uslovi učešća:
1. Pravo učešća na konkursu imaju učenici osnovnih i srednjih škola sa područja općine Tešanj.
2. Fotografije moraju biti originalna autorska djela učesnika konkursa, do sada neobjavljivana u štampanim medijima i nenagrađivana na drugim konkursima za fotografije. 
3. Fotografije trebaju prikazivati kulturno-historijske spomenike, prirodne ljepote, zanate ili druge motive specifične za život i običaje na prostoru općine Tešanj.
4. Fotografije mogu biti obrađene programima za digitalnu obradu fotografija.
5. Jedna osoba može da konkuriše sa maksimalno 3 fotografije od kojih samo jedna može biti nagrađena.
6. Kao učesnik konkursa prihvatate sljedeće:
a. Da fotografije koje ste prijavili na konkurs ostaju u vlasništvu JU Muzej Tešanj te da ih organizator konkursa može koristiti u promotivne svrhe bez isplate dodatne naknade
b. Da u slučaju otkrivenih nepravilnosti ili netačnosti podataka i sadržaja koje ste poslali, nadoknadite materijalnu štetu nastalu Vašim postupkom.
 
IV
Za učešće je potrebno poslati sljedeće (putem email-a):
1. Podaci o učeniku i školi koju pohađa.
2. Naziv fajla: Ime_Prezime_Naziv fotografije.jpg
3. Kontakt telefon.
4. Izjavu o autorstvu (ispod): 
Izjavljujem da su priložene fotografije moje lično autorsko djelo, to jest, da sam ja isključivi vlasnik autorskih prava na fotografije, koje ovim putem dostavljam na konkurs. 
Djela uz koja ne bude priložena izjava neće biti uzeta u razmatranje.
 
Tehničke specifikacije fotografije: 
1. Fotografije moraju biti isključivo u digitalnoj formi i to JPEG format
2. Fotografije moraju biti kvalitetne rezolucije (300 DPI).
3. Maksimalna veličina pojedinačne fotografije je 5 MB. 
4. Fotografije ne smiju imati vodeni žig (watermark).
 
Rok za slanje fotografija je 4.12.2023. godine.
 
Fotografije slati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. sa naznakom Prijava na konkurs za izbor najbolje fotografije na temu „Tešanj kroz objektiv učenika osnovnih i srednjih škola“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Nagrade će biti dodijeljene na izložbi najbolje ocjenjenih fotografija. Tačna satnica, mjesto dodjele nagrada i izložbe bit će naknadno određeni, o čemu će blagovremeno biti postavljena obavjest. 
 
Direktorica Muzeja Tešanj 
 
mr. Mensura Mujkanović