Još od vremena paleolita lovci i sakupljači su skupljali i konzumirali divlje žitarica i trave. To je bila hrana koja se mogla sirova i osušena skladištiti na duže vrijeme i koristiti naknadno. Za obradu i konzumaciju ove hrane, pored drugih, ljudi su se koristili i kamenim alatima poznatim kao žrvnjevi. Izrada kamenih žrvanja seže daleko u prošlost još u doba paleolita i prvih zajednica homo sapijensa. Kamene žrvnje moguće je pronaći skoro u svim ljudskim kulturama svijeta, pa tako i na teritoriju općine Tešanj. U ovom članku dat je pregled istraživanja žrvanja u svijetu kao i analiza prahistorijskih žrvanja pronađenih na teritoriju općine Tešanj, u kolekciji Muzeja u Tešnju, u zadnjih par godina nedestruktivnim površinskim istraživanjem. Osim žrvanja pronađene su i analizirane kamene drobilice.

 

PDF: Prahistorijski ručni kameni žrvnjevi općine Tešanj

PDF: Katalog prahistorijskih kamenih ručnih žrvnjeva općine Tešanj

Follow Us

Share This

Radno vrijeme

Svakim radnim danom od 07:30 do 15:30

Depandansi

-Stari grad Tešanj u ljetnom periodu/

 (sezoni svakim danom od 10:00 do 19:00) 

-Eminagića konak u ljetnom periodu/sezoni

 (svakim danom osim nedjelje od 10 do 18)

Depandansi u zimskom periodu

Po pozivu svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00