U periodu 11-17. juni 2019. godine obavljena su probna arheološka istraživanja na lokalitetu Stražba- Mrkotić. Istraživanja je, u sklopu planskih aktivnosti za 2019. godinu, organizirala JU Muzej Tešanj u saradnji sa Općinom Tešanj, a s ciljem realizacije općinske Strategije razvoja. Nakon pripremnih radova i saglasnosti Zavoda za očuvanje spomenika FBiH, stručni dio posla obavio je Institut za arheologiju sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, na čelu sa mr. Edinom Bujakom.

Najveći dio pronađenog materijala predstavljaju ulomci keramike čija je većina preliminarno datirana u bronzano doba. Dio nalaza se može svrstati i u antičko doba te srednji vijek. Nalazi potvrđuju kontinuitet boravka čovjeka na našem prostoru i donekle oslikavaju njegove životne i radne navike i aktivnosti.

Nakon terenskog, slijedi posao analize i obrade pronađenog arheološkog materijala, a nakon toga i njegovo predstavljanje široj javnosti.

JU Muzej Tešanj se zahvaljuje svima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji ovog projekta, a naročito volonterima i studentima koji su, i pored velikih vrućina i otežanih uslova za rad, odradili veliki i značajan dio posla