Područje općine Tešanj, kao i njena šira okolina, sjeverna Bosna, ima izuzetno bogatu prošlost doseljavanja i življenja. Tragove svog kretanja i zadržavanja na ovome prostoru ostavili su još paleolitski lovci i sakupljači, iz roda homo, čak i dosta prije dolaska Homo sapijensa, naših direktnih predaka u Europu. Istraživanje paleolitske prahistorije sastoji se i od istraživanja njenih kultura. Do sada je na teritoriji općine Tešanj evidentirano 5 arheoloških nalazišta iz paleolitskog doba. Prva dva su registrovana i u Arheološkom leksikonu BiH dok su ostali novijeg datuma. U nastavku teksta opisana su evidentirana paleolitska nalazišta na teritoriji općine.

 

Cijeli tekst možete preuzeti ovdje: https://www.academia.edu/35586122/Paleolitska_nalazi%C5%A1ta_na_teritoriji_op%C4%87ine_Te%C5%A1anj

Mapa paleolitskih nalazišta sjeverne Bosne: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1uU8zTSDakJAEjG5R-DRPXG-_mNo&ll=44.59709489939937%2C17.99013984037788&z=10