Dana, 29. decembra 2017. godine u atriju Medžlisa IZ Tešanj svečano je otvorena izložba Školstvo u tešanjskom kraju između dva svjetska rata, autora Mensure Mujkanović i Rašida Orlovića. Izložba je organizovana u okviru općinske manifestacije Dani grada Tešanj 2017., a  nastala je kao produkt saradnje  JU Muzej Tešanj i Medžlisa islamske zajednice Tešanj.

Ova izložba predstavlja kontinuitet u istraživanju prosvjetnih prilika tešanjskog prostora. Na izložbi su prvo predstavljene administrativne promjene u tešanjskom kotaru sa novom vlašću, potom prosvjetne prilike koje su vladale u tešanjskom području pred kraj rata 1918., a zatim dio koji govori o državnim i konfesionalnim školama između dva rata.

Pored četiri narodne osnovne škole osnovane u ranijem, austrougarskom periodu (Tešanj, Miljanovci, Tešanjka, Šije) u periodu između dva rata osnovane su i škole u Jelahu, Omanjskoj i Medakovu (škola u Medakovu počela sa radom tek 1943. godine). Tekstualni prikaz, fotografije, novinski članci, udžbenici, razrednice, glavni imenik iz narodne osnovne škole u Tešnju i drugi dokumenti svjedoče o školskim prilikama u tešanjskom kraju između dva svjetska rata. Podaci koji su korišteni predstavljaju neobjavljenu i objavljenu izvornu građu iz Arhiva Bosne i Hercegovine i Arhiva RS u Banja Luci, neobjavljenu izvornu građu iz Medžlisa IZ Tešanj i porodičnih arhiva naših sugrađana.

Iako su autori željeli da na izložbi predstave konfesionalno školstvo sve tri vjeroispovjesti na tešanjskom prostoru, nisu uspjeli da pronađu podatke za crkveno školstvo kako pravoslavne tako i djece katoličke vjeroispovjeti, niti su predstavnici pravoslavne crkve izrazili želju da učestvuju. Medžlis IZ u Tešnju sadrži značajnu neobjavljenu arhivu o medresi, mektebima, mektebiibtidaijama, jedno i dvogodišnjim mektebima. U ovome dijelu izložbe izloženi su podaci o radu medrese (1918/1919 – 1928/29.), mektebiibtidaijja i sibjan mekteba (1918/1919-1931/1932.), jedno i dvogodišnjih mekteba (1932/1933-1941.),   spiskovi učenika u mektebi ibtidaijama, spiskovi sibjan muallima tešanjskog kotara/sreza, lični podaci o pojedinim muderrisima i muallimima, udžbenici koji su se koristili u medresi, mektebima, statistički podaci  i drugi dokumenti.

 Veoma interesantan dio koji prati cijelu izložbu jeste i taktilni dio za slijepe i slabovidne osobe. Već drugi puta od svoga osnivanja 2010. godine Muzej Tešanj je učinio veliki korak u pristupu i inkluziji za slijepe i slabovidne osobe te im je ovom prilikom omogućio da osjete muzejsku izložbu.

Autori ove izložbe zahvaljuju se Gazi Husrev begovoj biblioteci na ustupljenim udžbenicima za medrese i mektebe korištene u nastavi u tom periodu, sugrađanima Huseinu Galijaševiću, Hamdi Kurdiću, Fahki Hrnjiću i Risti Blagojeviću. Svi navedeni su ustupanjem izvorne građe doprinijeli da se što vjernije predstave prosvjetne prilike ovoga kraja u navedenom periodu.

 

Izložba u atriju Medžlisa IZ Tešanj javnosti ostaje dostupna narednih mjesec dana.