U periodu 28.6 – 5.7. 2017. godine obavljena su probna (sondažna) arheološka iskopavanja na lokalitetu Grič –Hrvatinovići. Lokalitet Grič se nalazi u neposrednoj blizini grada Tešnja i sastoji se od nekoliko većih stijena. Na sjevernoj strani najveće od njih  nalazi se potkapina (abrij), fokus ovog istraživanja. Probno iskopavanje  ovog abrija, nakon rekognisciranja terena od strane prof. Age Mujkanovića, izvršio je Aleksandar Jašarević, MA arheologije iz Doboja. Za nadzor nad procesom bila je zadužena Bernarda Teklić, arheolog Zavoda za očuvanje spomenika FBiH.

Probnom sondom obrađena je površina od 7,5 m², a do prosječne dubine od 2 m ustanovljeno je nekoliko kulturnih slojeva. Najstariji sloj, po svemu sudeći, pripada neolitskom periodu, a najbogatiji je onaj koji se vezuje za kasno bronzano doba. Najznačajniji nalaz predstavlja otkriće skoro čitavog pitosa (veliki ćup za skladištenje žitarica i sl.) visokog oko 70 cm. Prema preliminarnim mjerenjima i procjeni arheologa ovo je jedan od većih pitosa pronađenih i iskopanih na širem području Bosne i Hercegovine.

Uz ,skoro kompletan, pitos pronađen je i veliki broj fragmenata keramike različitih veličina i debljina što ukazuje na veći broj posuda, odnosno na duže zadržavanje i obitavanje čovjeka na ovom prostoru. Neki od fragmenata su ukrašeni i prostim ukrasima poput linija i tačkica. Uz keramiku pronađeno je i nekoliko kamenih odbitaka te jedan gvozdena alatka , vjerovatno sjekira, iz novijeg vremena.

 

Pronađeni materijal će u narednom periodu biti obrađen i analiziran, a rezultati istraživanja će potom biti prezentirani  široj naučnoj i stručnoj zajednici te našim sugrađanima i gostima Muzeja. Ovo su bila prva arheološka iskopavanja od osnivanja JU Muzej Tešanj, jedno sasvim novo iskustvo i izazov, ali i potvrda da Muzej dosljedno i predano radi na svojoj misiji.