U proteklom periodu uspješno je realiziran još jedan projekat u kojem je učestvovao u Muzej Tešanj. „Virtualana postavka“ je projekat koji je u decembru 2015. godine Općini Tešanj apliciralo udruženje EKO-MLADI, a u čijoj pripremi su učestvovali i predstavnici firme KOLEKTIV.

Nakon provedene procedure odabira i pripreme za realizaciju, krajem januara 2016. godine započele su aktivnosti na realizaciji navedenog projekta. Osim predstavnika firme KOLEKTIV, koji su obavili posao fotografiranja predemta i obrade fotografija, u poslovima oko realizacije „Virtualne postavke“ bili su uključeni i direktor Muzeja te Mensura Mujkanović (kustos) i Miralem Alić (vodič kroz zbirku).

Virtuelna zbirka, sa trenutno 50-ak predmeta, posjetiteljima naše web stranice dostupna je od početka juna 2016. godine. Postoji i plan da se ubudućnosti ova zbirka, baš kao i „stvarne“ zbirke proširuje fotografijama i opisima novih predmeta koji će naknadno biti slikani i obrađeni.Naši posjetitelji će se tako i na ovaj način,online putem, moći uvjeriti u ono šta radimo na misiji očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa našeg kraja.

Ideja ovog projekta je da Muzej dođe onima koji nisu u prilici i mogućnostima doći u Muzej i u realnom vremenu i okruženju posjetiti naše zbirke.

Za uspješnu realizaciju ovog interesantnog i važnog projekta treba se zahvaliti Općini Tešanj i Općinskom načelniku, gospodinu Adnanu Lihiću (EKO-MLADI), gospodinu Admiru Agiću (KOLEKTIV), te volonterima: Ermini Kantić, Ani Jozić-Agić, Amili Galijašević i Alemu Zeničaninu. 

Virtualnoj postavci Muzeja Tešanj možete pristupiti putem linka:

 http://muzejtesanj.org/virtualna-postavka.html

 

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00