1Balkanska mreža muzeja (BMN) i NVO Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) organizirali su 3. konferenciju Mreže balkanskih muzeja. Konferencija sa radnim nazivom  MeetSee(critically)Do, održana je u Novom Sadu (Srbija), u periodu 15-17. april 2015. godine.

 

     Srž konferencije i ove godine  bila su predavanja na kojima su učesnici mogli da nauče više iz iskustva muzejskih stručnjaka sa područja zapadne Evrope. Tako su predavanja,između ostalih, održali: Nat Edwards,pomoćnik direktora „National trust for Scotland“ i Stephen Allen iz Nacionalnog muzeja Škotske. Zajednički su održali debatu na temu „Trebaju li muzeji zauzimati strane?“, misleći na politička i društvena dešavanja koja prate i okružuju rad svakog muzeja.

 

     Nat Edwards je održao i predavanje sa nazivom „The Happy museum“, s porukom da muzeji i društva  u kojima se oni nalaze neke teške i osjetljive teme mogu predstaviti na jedan opušten,ali stručan i profesionalan  način.

   

    Radionice na kojima su učesnici imali priliku razmijeniti iskustva održali su i Diana Walters - stručni konsultant u NVO CHwB, Michele Taylor – stručnjak za trening za rad sa invalidnim osobama, Ing-Marie Munktel- profesorica medijavalne historije i muzeolog na Upsala univerzitetu u Švedskoj  i Anna Viola Hallberg- umjetnica i magistrica međunarodnih muzejskih studija.

  

      Sa područja Balkana radionice i predavanja su održali: prof.dr. Tomislav Šola (Hrvatska), Ana Ivanović (Crna Gora), Mirian Bllaci, Etleva Demollari, Melsi Labi i Nedi Petri (Albanija), Alisa Gojani-Berisha (Kosovo), Gordana Grabež (Srbija), Irena Ruzin (Makedonija) te Elma Hašimbegović i Tatjana Mijatović (Bosna i Hercegovina).

 

    Ključne note konferencije bile su: kritičan pristup balkanskim muzejima, socijalna pravda, politika u muzejima,umjetnost kao oblik društvenog aktivizma i dr.

 

Učešće na konferenciji je uzelo oko 90 učesnika iz 6 zemalja.

 

 

     Muzej Tešanj će u 2015. godini aplicirati za punoprvano članstvo u Mreži balkanskih muzeja (BMN), a kroz različite projekte planiramo nastaviti i saradnju sa NVO Kulturno nasiljeđe bez granica (CHwB).

 

1.jpg Afi+íe_i_promotivni_materijali_Muzeja_Te+íanj.jpg Direktor_Muzeja_Te-çanj.jpg

Gradska_ku-ça_Novi_Sad.jpg Info_katalog_konferencije.jpg Muzej_Novi_Sad.jpg

Petrovaradinska_tvr-æava.jpg Pogled_sa_Dunava_na_Petrovaradinsku_tvr-æavu.jpg Sa_otvorenja_konferencije_MeetSeeDo_3Novi_Sad.jpg

Sremski_Karlovci.jpg Trg_slobode_Novi_Sad.jpg U-ìesnici_konferencije_na_Petrovaradinskoj_tvr-æavi.jpg

Vladi_anski_dvor.jpg Zgrada_Muzeja_Vojvodine.jpg atmosfera_sa_jedne_od_radionica.jpg

dio_arheolo+íke_postavke.jpg dio_arheolo+íke_postavke_u_Muzeju_Vojvodine.jpg dio_historijske_postavke_u_Muzeju_Vojvodine.jpg

dio_podzemnih_tunela_dugih_preko_16_km.jpg dio_postavke_u_Muzeju_Novi_Sad.jpg radna_atmosfera.jpg

s_lijeva_Stephen_Allen_Diana_Walters_i_Nat_Edwards.jpg