wear

Četvrta bosanskohercegovačka promocija izdanja „Žene srednjovjekovne Bosne“ u organizaciji Udruženja građana Bosona i u saradnji sa Javnom ustanovom Muzej Tešanj održana je okviru manifestacije "Tešanjsko proljeće 2015", u subotu, 11.aprila 2015. sa početkom u 17 sati, u Eminagića konaku.
 
Izdanje „Žene srednjovjekovne Bosne“ prikazuje i demistificira položaj bosanskih žena i žena bosanskog porijekla kroz srednji vijek, te predstavlja svojevrstan vid odavanja počasti za 11 najpoznatijih heroina iz naše prošlosti.
Obrađena historiografija, od strane grupe autora iz Udruženja, predstavlja žene koje su na različite načine obilježile svoje vrijeme i pronijele slavu svoje države po starom kontinentu.
Inače sadržaj promocije je ispunjen kratkim i atraktivnim izlaganjima o tematici izučavanja historijskih izvora i metodologiji korištenoj pri izradi brošura i naučnih dijela, o položaju žena u srednjovjekovnoj Bosni kao i predstavljanju žena u srednjovjekovnoj heraldici i heraldici kao pomoćnoj historijskoj nauci općenito. 
Moderator prezentacije je bila Meliha Fazlić, 
sekretar UG Bosona, a izlagači članovi uprave udruženja mag. hist. Dženan Dautović, prof. Dr.sc.Adnan Ibrahimović te Emir Lagumdžija izvršni direktor UG Bosona.

 U Tešnju je upriličeno i dodatno predavanje kreirano namjenski za promociju u Tešnju:
"Zemlja Usora u svjetlu bračne politike bosanskih vladara i velikaša" - mag. hist, Dženan Dautović.
 

Izrada brošure je rezultat saradnje Udruženja građana Bosona i Općine Novo Sarajevo, koja je svojom svesrdnom podrškom omogućila da jedno ovakvo izdanje nastane i dospije u ruke iskrenih zaljubljenika i poštovaoca tradicije i historije Bosne i Hercegovine.