memor A4 landscape

Broj: 02-40-18/15

Datum: 11.02.2015. godine

 

 

          Na osnovu Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Muzej Tešanj, o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za izbor najboljih literarnih radova na temu „ Afirmacije pozitivnog razmišljanja“, donesene na 16. redovnoj sjednici, održanoj 30.01.2015. godine, direktor JU Muzej Tešanj raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor najboljih literarnih radova iz oblasti  „Afirmacija pozitivnog razmišljanja“

na slijedeće teme:

 

Za učenike osnovnih škola:

1.     Ne treba posmatrati  nego pomagati

   2.    Učini korak ka boljem međusobnom  razumijevanju

   3.    Najbolje što čovjek uopće može učiniti jeste oprostiti

 

Za učenike srednjih škola, studente i ostale:

   1.   Bilstavost, veličina,sjaj i slava ne postoje, sve je samo trenutak-odbljesak

   2.   Ništa ne ostavlja tako dubok i velik trag, niti trajno obilježava život pojednica kao ljubav i prijateljstvo

   3.   Na putovanju ka vječnosti, ostani čovjek planete

 

Prema propozicijama učesnici konkursa mogu biti učenici osnovnih i srednjih škola, kao i studenti,odnosno ostali građani općine Tešanj i cijele Bosne i Hercegovine bez obzira na starosnu dob i stepen obrazovanja. Sadržaj treba da bude originalan rad u stihu ili prozi, ne kraći od 3500 slovnih jedinica, ili 500 riječi, ili 1 stranica A4 formata. Radovi moraju biti šifrirani radi objektivnosti, a u pratećoj koverti dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime, datum rođenja, naziv i adresa škole, broj telefona i broj riječi u radu.

Za studente i ostale građane u pratećoj koverti se dostavlja: ime i prezime, broj lične karte, adresa stanovanja, broj telefona i broj riječi u radu. Kod učeničkih radova škole trebaju izvršiti selekciju i poslati po tri rada. Selektor za prijavljene radove učenika srednjih škola općine Tešanj je Harisa Braćkan, prof. bosanskog jezika, a za osnovne škole profesorica Mirzela Kopić.

Krajni rok za dostavu radova je 15.04.2015 godine, a radove slati na adresu : JU Muzej Tešanj, ulica Kralja Tvrtka br.1, 74260 Tešanj, s naznakom: Komisija za izbor najboljih literarnih radova iz oblasti „Afirmacija pozitivnog razmišljanja“.

Komisija će izvršiti izbor najboljih literarnih radova, a tri najbolja rada će biti novčano nagrađena: prva nagrada 1000,00 KM, druga nagrada 300,00 KM i treća nagrada 100,00 KM.

Dodjela nagrada će biti izvršena u sklopu obilježavanja međunarodnog Dana muzeja, u subotu   09. maja  2015 godine, u Muzeju Tešanj- Eminagića konak.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na broj telefona: 032 655 770.

 

                                                                                          

                                                                                          direktor JU Muzej Tešanj

                                                                                         Ernad Prnjavorac, prof.