U okviru manifestacije Tešanjsko proljeće 2015, 24.marta sa početkom u 17 sati u Eminagića konaku,  upriličeno je otvorenje izložbe Husinska buna. U pripremi izložbe su učestvovale dvije institucije, JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla i JU Muzej istočne Bosne Tuzla. Autori su : Nataša Perić, kustos historičar, Saneta Adrović, arhivista, Hatidža Fetahagić, viši arhivski tehničar i Esaf Lević, arhivista. Tešanjskoj publici na otvaranju od autora su se obratili Nataša Perić i Esaf Lević. U ime organizatora događaja JU Muzej Tešanj prisutnima se obratio direktor ustanove Ernad Prnjavorac. Pomoćnik Općinskog načelnika gđa. Azra Muslija u ime Općine Tešanj kao generalnog pokrovitelja prigodnim riječima je otvorila izložbu za posjetioce.


Štrajk rudara i Husinska buna predstavljali su jednu od prvih značajnijih akcija radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini, a nastali su kao posljedica jako izraženih ekonomsko-socijalnih, klasnih i nacionalnih razlika u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Pored sudskog procesa protiv rudara, jednu od glavnih posljedica Husinske bune predstavlja i donošenje OBZNANE u noći 29./30. decembra 1920. godine, kojom je kralj Aleksandar I Karađorđević stavio van zakona Komunističku partiju Jugoslavije (KPJ), nakon čega njena aktivnost prelazi u ilegalu.

 Izložba Husinska buna će biti otvorena za posjetioce u Eminagića konaku do 15. aprila.