I ove godine sa radovima na uređenju nacionalnih spomenika, Gradine i Eminagića konaka krenulo se ususret novoj turističkoj sezoni. Navedeni depandansi kojima upravlja Muzej Tešanj se redovno održavaju i otvoreni su tokom čitave godine za posjetioce. Jedan od najvećih doprinosa koji omogućava Muzeju Tešanj ulogu dobrog domaćina i redovno održavanje je i prihod od ulaza posjetilaca, te im se ovim putem na tome  toplo zahvaljujemo. Na ovaj način zajedno učestvujemo u očuvanju zajedničkog kulturno-historijskog naslijeđa i omogućavamo svake godine pa tako i ove zanimljive sadržaje na Gradini i u Eminagića konaku. U nastavku možete vidjeti nekoliko slika o dijelu uređenja i nekim nedavnim posjetama muzeju.