Direktor Javne ustanove Muzej Tešanj Ernad Prnjavorac, prof. danas je posjetio JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. S predstavnicima Zavoda, direktorom Benjaminom Bajrektarevićem, prof. i stručnim saradnikom mr. sc. Rusmirom Djedovićem održan je radno-konsultativni sastanak i dogovorena saradnja između dvije srodne institucije kulture.

Saradnja će biti na naučnom i stručnom nivou, izmeđuostalog razmatrana je mogućnost uzvratne posjete predstavnika Zavoda Tešnju, te održavanje izložbi, promocija publikacija i slično.

Sastanku je prisustvovao i saradnik Zavoda , prof Ago Mujkanović iz Tešnja.