DSCN9018 LargeJU Muzej Tešanj započela je 11.02.2013. realizaciju radionica keranja, tkanja ćilima i makata u okviru projekta ’’Škola starih zanata i rukotvorina za civilne osobe sa invaliditetom’’. U praktičnoj obuci koja se provodi u Eminagića konaku uključeno je 15 žena-polaznica. Početne radionice posvećene su prvim koracima u savladavanju tehnike keranja, motiva, kao i prepredanju vune za osnovu na vertikalnom tkalačkom stanu. Radionice će biti realizirane kroz 60-satnu obuku, tokom naredna dva mjeseca. U tom periodu učesnice bi trebale savladati keranje, tkanje ćilima i makata, a  izrađene rukotvorine poslužiće za opremanje jednog dijela Eminagića konaka. Polaznicama radionica pružit će se prilika i za besplatan samostalan rad na muzejskom tkalačkom stanu, a potom da svoje rukotvorine prodaju putem muzejske suvenirnice. Realizacijom projekta JU Muzej Tešanj daje vlastiti doprinos u socijalnoj inkluziji civilnih invalidnih osoba.  Učesnice radionica obučavaju se pod nadzorom edukatorica iz navedenih oblasti nematerijalnog duhovnog naslijeđa. Glavni cilj projekta je stvaranje odgovarajućeg ambijenta za socijalnu inkluziju i poboljšanje životnih uslova civilnih osoba sa invaliditetom na području općine Tešanj. Na taj način Muzej aktivno učestvuje u zadovoljavanju potreba društvenog angažiranja i rješavanju dijela problema naših sugrađana kroz kulturu, tačnije tradicionalne zanate/rukotvorstvo.

Follow Us

Share This

Radno vrijeme

Svakim radnim danom od 07:30 do 15:30

Depandansi

-Stari grad Tešanj u ljetnom periodu/

 (sezoni svakim danom od 10:00 do 19:00) 

-Eminagića konak u ljetnom periodu/sezoni

 (svakim danom osim nedjelje od 10 do 18)

Depandansi u zimskom periodu

Po pozivu svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00