DSC 0790 SmallJU Muzej Tešanj započela je pripremne aktivnosti za projekat  ’’Škola starih zanata i rukotvorina za civilne osobe sa invaliditetom’’. Organiziranjem praktične obuke u oblasti keranja, tkanja ćilima i makata koja će se provoditi u Eminagića konaku, biće uključeno 15 žena-polaznica. Radionice će biti realizirane kroz 60-satnu obuku, tokom naredna dva mjeseca, a  izrađene rukotvorine poslužiće za opremanje jednog dijela Eminagića konaka. Polaznicama radionica pružit će se prilika i za besplatan samostalan rad na muzejskom tkalačkom stanu, a potom da svoje rukotvorine prodaju putem muzejske suvenirnice. Realizacijom projekta Muzej Tešanj daje vlastiti doprinos u socijalnoj inkluziji civilnih invalidnih osoba.

Učesnici radionica u keranju, tkanju makata i ćilima, obučavat će se pod nadzorom instruktora-edukatorica iz navedenih oblasti nematerijalnog duhovnog naslijeđa.

Glavni cilj projekta je stvaranje odgovarajućeg ambijenta za socijalnu inkluziju i poboljšanje životnih uslova civilnih osoba sa invaliditetom na području općine Tešanj. Na taj način Muzej aktivno učestvuje u zadovoljavanju potreba društvenog angažiranja i rješavanju dijela problema naših sugrađana kroz kulturu, tačnije tradicionalne zanate/rukotvorstvo.

Follow Us

Share This

Radno vrijeme

Svakim radnim danom od 07:30 do 15:30

Depandansi

-Stari grad Tešanj u ljetnom periodu/

 (sezoni svakim danom od 10:00 do 19:00) 

-Eminagića konak u ljetnom periodu/sezoni

 (svakim danom osim nedjelje od 10 do 18)

Depandansi u zimskom periodu

Po pozivu svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00