New Picture 6                                                    New Picture 7

Projekat „Adriamuse“ je odobren u okviru Prvog javnog poziva za projektne prijedloge IPA Adriatic CBC Programa (Program instrumenta za predpristupnu pomoć jadranske prekogranične saradnje): Prioritet 3 - dostupnost i mreže, Mjera 3.3 -Komunikacijske mreže. Vodeći partner u ovom projektu je provincija Rimini, Italija. U projekat je uključeno ukupno 11 partnera sa područja Italije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Biznis servis centar Zeničko-dobojskog kantona koji je odgovoran za implementaciju aktivnosti u Bosni i Hercegovini. 

Projekat se razvio iz potrebe za poboljšanjem pristupa kulturno turističke ponude subjekata iz sektora kulture i turizma u jadranskom području i unapređenju njihove međunarodne konkurentnosti.  Implementacija inovativnih rješenja u muzejima i subjektima iz sektora kulture i turizma bi trebala omogućiti razvijanje novih koncepata kulturalnog turizma što će u krajnjoj liniji doprinijeti obogaćivanju njihove ponude.

U okviru projekta Adriamuse planirana je realizacija pilot aktivnosti (radni paket 6, aktivnost 6.2) koja ima za cilj da se kulturno naslijeđe prikaže ciljnim grupama koje nisu navikle da posjećuju muzeje i da se muzejske kolekcije i kulturna baština pokažu van njihovih zidova i predstave u zajednici.

Pilot aktivnost će se implementirati na području općine Tešanj u periodu oktobar 2012.-januar 2013. godine, a njenom implementacijom želi se osigurati zaštita nematerijalne kulturne baštine-grnčarskog zanata i grnčarskih proizvoda koji su karakteristični za tešanjski kraj, te tradicionalnih jela tešanjskog kraja. Jedan od dugoročnih ciljeva je i povećana svijest javnosti o kulturno-historijskim vrijednostima kao pokretačkoj snazi u razvoju društva u cjelini, harmonizaciji odnosa i jačanju kulturnog identiteta općine Tešanj. Implementacija pilot aktivnosti direktno doprinosi realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj 2007.-2015.godine, jer je u skladu sa ostvarenjem operativnih ciljeva Strategije.

 

Navedeni ciljevi će se ostvariti implementacijom četiri grupe podaktivnosti:

-       Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola u izradi tradicionalnog grnčarskog posuđa i postavljanja muzejske tematske izložbe „Tradicija razvoja grnčarstva u okolini Tešnja“

-          Izrada kataloga tradicionalnog posuđa i tradicionalne hrane tešanjskog kraja

-          Održavanje jednodnevne manifestacije „Dan tradicionalne kuhinje tešanjskog kraja“

-          Promocija vrijednosti tradicionalne kuhinje tešanjskog kraja

Centralni događaj jeste jednodnevni događaj „Dan tradicionalne kuhinje tešanjskog kraja”, tokom kojeg će se oživjeti tradicija pripreme i posluživanja tradicionalnih jela u tradicionalnim grnčarskim proizvodima. Događaj će se održati u  Eminagića konaku, u sklopu manifestacije „Dani grada Tešnja” koja se održava svake godine i traje od kraja novembra do sredine januara. Planirano je da samom događaju prisustvuje najmanje 70 pozvanih gostiju. Sam događaj bi mogao postati tradicionalan i održavati se svake godine u isto vrijeme, što bi doprinijelo očuvanju dijela kulturne baštine tešanjskog kraja.  

New Picture 8
     New Picture 9The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)


2012-11-03 09.42.01 2012-11-03 10.23.16

2012-11-03 10.32.39 2012-11-03 10.53.26

Follow Us

Share This

Radno vrijeme

Svakim radnim danom od 07:30 do 15:30

Depandansi

-Stari grad Tešanj u ljetnom periodu/

 (sezoni svakim danom od 10:00 do 19:00) 

-Eminagića konak u ljetnom periodu/sezoni

 (svakim danom osim nedjelje od 10 do 18)

Depandansi u zimskom periodu

Po pozivu svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00