130860214 3511661978922734 8558777786596342592 nPRIČA O TEŠNJU
Sinoć u izložbenom prostoru Biblioteke Tešanj, povodom općinske manifestacije Dan grada Tešnja, otvorena je izložba Muzeja Tešanj, pod naslovom Priča o Tešnju. Autori izložbe Miralem Brkić, akademski grafičar i Jasmin Mandžukić, viši kustos, predstavili su kroz crteže i tekst, na realističan i karikaturalan način najznačajnije događaje, ličnosti i spomenike iz kulturne baštine tešanjskog kraja.
 
Ovom nesvakidašnjom izložbom autori žele da na osoben način, koristeći zaboravljene povijesne sekvence, približe zavičajnu prošlost Tešnja. Kao što kaže stara poslovica: „Slika govori više od hiljadu riječi“.
 
Činjenica je da je tešanjska muzejska publika, posebno oni najmlađi, bila ranije uskraćena za ovakav način interpretacije lokalne povijesti. Na sedamnaest panoa priču su hronološkim redom, ispričali dvoje malih junaka, počev od prahistorije na lokalnom tlu, Seobe naroda, Bosanskog srednjovjekovlja i vladarske dinastije Kotromanića i njihove veze sa Tešnjem, sa akcentom na Zlatonosovićima, usorskoj vlastelinskoj porodici, koja je igrala važnu ulogu na bosanskoj političkoj sceni početkom 15. stoljeća. Priča završava sa likom Muse Ćazima Ćatića i njegovim djelom.
 
Izložba Priča o Tešnju dio je šireg projekta kojim je planirana promocija zabavnika na istu temu, u proljeće naredne godine.
Izložba je realizirana u partnerstvu Muzeja Tešanj i NVO Sehara. Projekat se realizira uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta.