Trenuto Muzej Tešanj ne posjeduje vlastitu zgradu. Svoju djelatnost obavlja u tri depandansa:


-stari grad Tešanj

-Eminagića konak 

-nekropola stećaka na Vukovu