JU Muzej Tešanj u saradnji sa porodicom prof. dr. Besima Prnjavorca objavila je 4. 2. 2020. godine javni natječaj za izbor najboljih literarnih radova na temu „Afirmacija pozitivnog razmišljanja“. Teme za učenike osnovnih škola bile su:

1. Približite se onima koji vas trebaju
2. Ako nisi sretan, pomakni se, stazu svog života promijeni
3. Mržnja je teret, ljubav polet

Teme za učenike srednjih škola, studente i ostale bile su:

1. Nemoj uništavati ono što ne možeš stvoriti
2. Budi kao voda, sve prepreke probij ili mudro zaobiđi
3. Oholi dižu glavu ka nebu, a skromni ka zemlji, otuda plodovi humanosti

Na natječaj se prijavilo 24 autora sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Komisija u sasatavu: Mujo Pobrić–predsjednik, Zulejha Terzić-član i Melida Travančić-član odabrala je najbolje radove za 2020. godinu. Svečana dodjela nagrada trebala je biti upriličena u aprilu ove godine, u okviru općinske manifestacije Tešanjsko proljeće 2020. S obzirom na pandemiju Corona virusa-Covid 19, dodjela nagrada se odgađa do daljnjeg, a o novom datumu dodjele nagrada javnost će biti naknadno obavještena.

Tabelarno prikazano rezultati natječaja su sljedeći:

Fotografija Javna ustanova Muzej Tešanj.